Alfred Lunde memorial
 
 
 
 

Bidrag til foreininga ROMFARTSMINNE kan og gis på

VIPPS nr: 794441.

www.spacememorial.no

Ønsker du å støtte?


Monumentet med «satelittar» er kalkulert til ein total kostnad på kr 350 000,-.

Det vil gå søknader til lokale bedrifter, kommunen og norsk romsenter. Bidragsytarar vil bli kreditert på plata tilknytta hovedmonumentet.

Modellering av figuren og elementer er i gang. Dei vil vera ferdig modellert til omlag februar, og deretter sendt til støyping. Granittsokkel vert tilpassa.

Det er gjort avtale om plassering av minnesmerke på garden der han vaks opp på Søre Neset. Plassering av satelittane er ikkje avklart enno. Førebels dato for avduking er satt til laurdag 28. april 2023.


Når men no søker om pengar til å etablere eit minnesmerke over Alfred Lunde, er dette for å sikre at hans minne ikkje vert gløymd her heime. Me ønsker også at nye generasjoner skal få kunnskap om denne norske bauta i amerikansk og internasjonal romfart, og dermed bidra til å heidre hans ettermele. 


Det er alt bedrifter som har meldt si interesse og har løyva oss litt. Me håper fleire har anledning til å vera med pålaget for å få opp dette minnesmerket om Norsk innsats for romfarten symbolisert med Alfred Lunde.

Ønsker du å støtte så kan du kontakte oss her: