Alfred Lunde memorial

Vegen videre etter hoved monumentet.

Sattelittpunkter.


Monumentet er kun del ein. Det er vårt ønske at dette kan bli ei løype med fleire plater/punkt eller sattelitter om du vil som ein kan oppsøke. Det er eit håp om  at dei kan innby til draumar, refleksjoner om rommet, teknologi og ny kunnskap. Noko familier kan ha som del av ein tur, eller som mål for ein familieutflukt.

Formidling.


Me har og planer om å laga eit formidlings oppleg som kan brukast i skulane og av andre intereserte.